zondag 22 mei 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 22 mei 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, 
Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust,
Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij Oude Kerk
o.l.v. Ronald de Jong

Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Legers des Heils
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HET GEBED VAN EEN ZWAKKE RECHTVAARDIGE
Preek over Genesis 20: 17

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 66 : 1,6
Gods gelofte&groet
Zingen: Lied 281 : 1c, 2a, 3c, 5a , 10a
Na Kindermoment:: Lied 224
Vermaning/bemoediging
Zingen: Lied 211 : 1c, 2a, 3c, 4a
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 20
Zingen: Psalm 23 (met cantorij)
Schriftlezing 2: Jacobus 5: 13 - 19
Cantorij: More Love to Thee
Preek
Zingen: Lied 885
Na afkondiging overlijden: Lied 247: 1, 5
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 904: 1,2

terug
 


Agenda

YouthHour

zo 26 jun 2022 om 10:00

Ochtenddienst

zo 26 jun 2022 om 10:00

Inloophuis

di 28 jun 2022 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 jun 2022 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen