zondag 15 mei 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 15 mei 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen,
Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie: De Glind (Ned)
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DIE VOOR DE GODDELOZE PLEIT
Preek over Genesis 18: 23 + Rom.8: 34

Mededelingen, Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 98 : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 98 : 3 (Cantate)
Bemoediging
Zingen: Lied 146a : 2,3
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 18 : 16 - 33
Zingen: Psalm 25 : 3
Schriftlezing 2: Romeinen 8 : 22 - 26 + 31 - 39
Zingen: Psalm 119 : 22
Verkondiging
Zingen: Lied 902 : 1,2
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 864 : 1,5

terug
 


Agenda

Ochtenddienst

zo 22 mei 2022 om 10:00

Kerkenraadsvergadering

ma 23 mei 2022 om 19:30 uur

Inloophuis

di 24 mei 2022 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 24 mei 2022 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen