zondag 30 januari 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 30 januari 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: CHRISTUS, MIJN BRUIDEGOM
Overdenking over Johannes 3: 29,30

Mededelingen, stil gebed, orgelspel
Aanvangslied: Psalm 72: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 72: 4
Gebed
Kindermoment over de toren van Babel
Zingen: Lied 224
Schriftlezing: Johannes 3: 25 - 30
Voor preek: Lied 907: 1
Na preek: Lied 518: 1
Voorbereiding viering
Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340b
Zingen: Lied 273:4,5
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 62: 5
Na afkondiging overlijden: Psalm 139: 1
Gebeden en voorbede
Slotlied: Lied 908: 1

terug
 


Agenda

Ochtenddienst

zo 22 mei 2022 om 10:00

Kerkenraadsvergadering

ma 23 mei 2022 om 19:30 uur

Inloophuis

di 24 mei 2022 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 24 mei 2022 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen