zondag 16 januari 2022

kerkdienst (online)

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 16 januari 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: ONLINE
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jaap van der Giessen
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Leerstoelenfonds Confessionele Ver.
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: OPGERUIMD STAAT NETJES
Preek over Johannes 2:13-22

Mededelingen, Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 65: 1
Na Gods gelofte en groet: Psalm 65: 2
Kindermoment, filmpje
Na Verootmoediging: Lied 215: 1
Na Genadeverkondiging: Lied 215: 4
Na Gebodslezing: Lied 215: 7
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: Johannes 2: 13-22
Zingen        Psalm 84: 1
Schriftlezing 2: 1 Korinthe 3: 9b-17
Voor preek: Psalm 84: 3
Na preek: Lied 971: 1,2
Afkondiging overlijden
Voor gebeden: Lied 23b: 2
Slotlied: Lied 426 (Nederlands)

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 21 jan 2022 om 14:00

Ochtenddienst

zo 23 jan 2022 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jan 2022 om 19:00

Repetitie Cantorij

di 25 jan 2022 om 20:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Jan Peter (J.P.) Leenman
T: 079 3317422

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen