zondag 19 december 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 19 december 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 19 december 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Joop Schrier
Diakenen: Eric Caspers, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij o.l.v. Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Kerk in Zoetermeer
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE STRALENDE OPGANG UIT DE HOOGTE
Preek over Lukas 1: 78 (79)

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 67: 1
Na Gods gelofte & groet: Psalm 67: 2
Kindermoment, filmpje
Lied: "God heeft iets nieuws bedacht"
Verootmoediging, Genadeverkondiging
Gebod
Zingen: Lied 158a: 1
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: Jeremia 23: 5-6
Met de cantorij: Lied 447: 1a,2c,3a
Schriftlezing 2: Lukas 1: 68-79
Met de cantorij: Lied 454: 1c,2a,3c,4a,5a
Preek
Met de cantorij: Lied 433: 1a,2c,3a,4c,5a
Gebeden
Slotlied: Lied 435: 1,3

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen