zondag 12 december 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 12 december 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 12 december 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Jan-Kees Vos
Diakenen: Jan Peter Leenman, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie: Nederland
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: EEN MAGNIFIEKE GOD
Preek over Lukas 1 : 46-55

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 27 : 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 27 : 7
Kindermoment filmpje
Zingen “God heeft iets nieuws bedacht” refr.vs3 refr.
Verootmoediging: Psalm 25 : 3
Genadeverkondiging: Psalm 25 : 4
Gebod: Psalm 2 5: 10
Gebed om leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: 1 Samuël 2 : 1-10
Zingen: Lied 157a : 1,3
Schriftlezing 2: Lukas 1 : 39 - 56
Voor preek: Lied 157a : 2,4
Na preek: Lied 438 : 1
Gebeden
Slotlied: Lied 442

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen