zondag 1 augustus 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 augustus 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 9e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop Schrier, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: LIGHT Home br. Elisha, India
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is 
er geen Kindernevendienst.
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
THEMA: GEEN HOKJES

Welkom, Stil gebed, Orgelspel
Intochtspsalm: Psalm 139 : 3
Aansluitend: klein gloria: Lied 195
Bemoediging, Groet
Zingen: Psalm 139 : 14
Lezing van de wet: Lev. 19: 2-4 en 11-18
Zingen: Psalm 119 : 42
Gebed
Schriftlezing 1: Jona 1 : 4-16
Zingen: Lied 178 : 4 en 5
Schriftlezing 2: Hand. 10: 9-16
Zingen: Lied 178: 6
Evangelie: Mat. 8: 5-13 
Lofprijzing: Lied 339a
Preek: Jona 1: 9
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 146 : 1
Afkondiging overlijden
Na moment van stilte: Psalm  23 : 2
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en “onze vader”.
Slotlied: Lied 969 : 1,2

terug