zondag 14 februari 2021

Gezinsdienst (online)

Datum: 
 zondag 14 februari 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Gezinsdienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 14 februari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 6e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Peter Bins, Wim Goudriaan
Diakenen: Ria Kamp, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie: Ethiopië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst gedurende deze 
gezinsdienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VRIENDSCHAP
Gezinsdienst over Marcus 2: 3 en 1 Korinthe 13:12

Aanvangslied: Psalm 25 : 2,3
Na Gods gelofte&groet: Lied 218 : 1,2,4
Gebed, Gebod
Lied: Lied 939 : 1,2
Schriftlezing 1: Marcus 2 : 1 - 12
Muziekgroep: Hemelhoog 626
Schriftlezing 2: 1 Korinthe 13 : 4-7 + 11-13
Muziekgroep: Hemelhoog 406
Jongerenmoment
Kindermoment: Bijbelverhaal
Verwerking bingoblad
Kinderlied: Hemelhoog 705
Preek
Muziekgroep: Hemelhoog 49
Gebeden
Slotlied: Lied 864 : 1

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen