vrijdag 10 april 2020

Kerkomroep dienst Goede Vrijdag

Tijdstip: 
 19:30


Orde van Dienst
THEMA: WERKELIJK HIJ WAS GODS ZOON
Overdenking over Marcus 15: 39

Orgelspel
Mededelingen
Koraal
Gods gelofte en groet
Gebed
Schriftlezing: Marcus 15: 20b - 47
Orgelspel inleidend Lied 577
Declamatie Lied 577
Orgelspel over Lied 577
Overdenking
Meditatief orgelspel over Lied 580
Declamatie Lied 580
Orgelspel over Lied 580
Gebed
Zegen
Orgelspel


 

terug