woensdag 4 maart 2020

Gemeente Groei Groepen

Locatie: 
 De Herberg
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur

Het GGG thema van dit seizoen is 'Dit is Mijn Lichaam' de kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving. 
Iets voor jou? Iets voor u? 
De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In kleine groepen komen we om de 2 weken samen om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen. We doen dat aan de hand van een boekje met studies. De studies hebben iedere keer een thema, daarvan kijken we tijdens de avond wat we er zelf van weten of vinden, wat de Bijbel er over zegt en wat we er in ons dagelijks leven mee kunnen. Met de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren, intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

Voor informatie en/of vragen over de Gemeente Groei Groepen mail ggg@oudekerkgemeente.nl

Voor de visie achter de gemeentegroepgroepen en de gebruikte materialen klik hier

terug