zondag 22 november 2020

Kerkdienst - Eeuwigheidszondag

Datum: 
 zondag 22 november 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 22 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Laatste zondag kerkelijk jaar
Eeuwigheidszondag
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Wim Goudriaan
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Gevangenenzorg Nederland
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour in de Herberg 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
GELUKKIG WIE IN DE HEER STERVEN
Preek over Openbaring 14: 13

Mededelingen & Aansteken paaskaars
Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 90: 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 90: 2
Gebed
Schriftlezing 1: Mattheüs 22 : 31-32
Lied: Lied 964
Romeinen 14: 7-9
Lied: Lied 732
Schriftlezing 2: Openbaring 14 : 6-13
Lied: Lied 736
Na preek: Lied 727 : 1,2,4,10
Gedachtenis overledenen + afkondiging overlijden
Lied: Hemelhoog 10
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Gebeden
Slotlied: Psalm 116 : 3,4
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen