zondag 30 augustus 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 30 augustus 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 30 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 12e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins
Liesbeth Keijnemans

Diakenen: Eric CaspersToos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GELOOF DAT EEN BERG VERZET
Preek over Mattheus 17:20

Stil gebed
Afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 121 : 1,2
Na Gods gelofte&groet: Psalm 121 : 3,4
Verootmoediging: Psalm 130 : 2
Genadeverk. en lofzang: Psalm 130 : 4
Wet: Lied 312
Gebed
Schriftlezing: Psalm 121
Schriftlezing: Mattheus 17 : 14-23
Voor preek: Psalm 144 : 4
Na preek: orgelspel
Zang: Psalm   36 : 2
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Afkondiging overlijden
Gebeden
Slotlied: Lied 974 : 3,5
 ​​​​​​​

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen