zondag 16 augustus 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 16 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 10e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Wim GoudriaanMarja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos HagersRia Kamp
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Emma & Henk Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie: Rwanda
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is 
er geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: Sterk in de wapenrusting Gods

Orgelspel
Welkom en Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 62 : 1,5
Votum en groet
Zingen: Lied 836 : 1,2
Gebed van verootmoediging
Wetslezing
Zingen: Lied 836 : 4,5
Gebed bij opening van het Woord
Schriftlezing: Exodus 17 : 1 t/m 16 (NBV)
Zingen: Lied 727 : 1,2,3,4
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Dienst der gebeden
Herinnering aan de collectezak bij de uitgang
Zingen: Psalm 27 : 1,3,7
Wegzending en zegen
Orgelspel

 ​​​​​​​

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen