zondag 2 augustus 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 8e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. N. de Lange - Zoetermeer
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop Schrier, Peter Bins
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Jan Peter Leenman
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is 
er geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 105 : 1, 2
Gods gelofte en groet
H
Lied 105 : 3
Gebed van verootmoediging
Lezing van de 10 woorden en hoofdsom van de wet
Lied 365 : 1, 2, 6
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
Schriftlezing Nehemia 9: 15-20
Schriftlezing Matteüs 14: 13-21
Voor preek: Lied 390 : 1, 2, 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel en Lied 390 : 4, 5
Dienst van de gebeden
Herinnering collecte
Slotlied: Lied 806 : 1, 2, 3
Wegzending en zegen
 

terug