zondag 12 juli 2020

Slotdienst - Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 12 juli 2020
Tijdstip: 
 10:00

Slotdienst - Gezinsdienst - zondag 12 juli - 10.00 uur
Dienst bijwonen? Aanmelden via website is verplicht
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Wim Goudriaan
Diakenen: Eric Caspers, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Muziekgroep Oude Kerk
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Open Doors
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg

Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GOED OF NIET GOED
Preek over Mattheus 13:1-9 + 18-23

Aanvangslied: Psalm 33 : 2
Na Gods gelofte&groet: Psalm 67 : 3
Na gebed: Hemelhoog 419 : 1,2
Schriftlezing 1: Mattheus 13 : 1-9
Zingen: Lied 764 : 1,2,3,4
Schriftlezing 2: Mattheus 13 : 18-23
Zingen: Lied 422
Kindermoment
Zingen: Hemelhoog 88
Afscheid kinderen
Zingen: Hemelhoog 473a
Kinderen gaan naar de Herberg
Preek
Na preek: Hemelhoog 486 : 1,2
Slotlied: Lied 416

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen