zondag 21 juni 2020

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven.
Blijf thuis  - zondag 21 juni - 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. A.C. Verweij - s-Gravenzande
Ouderlingen: Marja v.d. BoomgaardFred Jansen
Diakenen: René EshuisJoke v.d. Kruk
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust

Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube.
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 


Orde van Dienst
THEMA: Op weg naar de voleinding

Inleidend orgelspel
Mededelingen
Stil gebed, Votum en groet
Korte introductie van het thema
Orgelspel en declamatie: Psalm 19 : 1 en 5
Moment van inkeer
Gebed
Lezen kinderlied: Lied 923
Schriftlezingen: Matteüs 13 : 24 t/m 30, 47 t/m 51
Orgelspel en declamatie: Lied 756 : 1 t/m 6
Preek
Meditatief orgelspel
Gebeden
Orgelspel en declamatie: Lied 755 : 1,2
Zegen
Uitleidend orgelspel

 ​​​​​​​

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen