zondag 23 februari 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 23 februari 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 23 februari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Quinquagesima
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:    René Eshuis, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Emma Landlust
1e Collecte:    INLIA
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst.

Orde van Dienst
THEMA: IK GELOOF! KOM MIJN ONGELOOF TE HULP
Preek over Marcus 9: 24

Schriftlezing: Marcus 9: 14 - 29

Aanvangslied:    Psalm   95 : 1
Na Gods gelofte&groet:    Psalm   95 : 2,3
Lichtlied:    1,2,3
Gebod:    Psalm   25 : 4,10
Voor preek:    Psalm   31 : 1,2,6
Na preek:    Lied 834
Lied met de kinderen:    Lied 886
Slotlied:    Lied 902 : 1,5

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 24 feb 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 25 feb 2024 om 10:00

Vergadering Kerkenraad

ma 26 feb 2024 om 19:30

Inloophuis

di 27 feb 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen