zondag 12 januari 2020

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 12 januari 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 12 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    1e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Liesbeth Keijnemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Leerstoelenfonds 
Confessionele vereniging
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk

Orde van Dienst
THEMA: BARMHARTIG GEZAG
Preek over Markus 01: 40 - 42

Aanvangslied:    Psalm 100 : 1,2
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 100 : 3,4
Verootmoediging
Genadeverkondiging:    Psalm 16 : 1
Lezing van de wet:    Psalm 16 : 3
Lichtlied:    2,3,4
Schriftlezing:    Markus 1 : 21 - 45
Na Schriftlezing:    Lied 195
Voor preek:    Lied 837 : 1,2,4
Na preek:    Lied 834
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 479
Slotlied:    Lied 418 : 1,2
 

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen