zondag 24 november 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 24 november 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 24 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Eeuwigheidszondag
Laatste zondag kerkelijk jaar
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Eric Caspers, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Cantorij Oude Kerk
o.l.v. Ronald de Jong
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Kerk in Actie: Pastoraat
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kidshour en YouthHour 

Orde van Dienst
THEMA: IK WEET MIJN REDDER LEEFT
Preek over Job 19: 25
Gedachtenis van gestorvenen

Schriftlezing 1: Job 19: 1 - 27
Schriftlezing 2: Filippenzen 1: 20 - 24

Aanvangslied:    Psalm   42 : 1,3
Na Gods gelofte&groet:    Psalm   42 : 5,7
Na gebed:    Lied 601 : 1A,2C,3A
Na Schriftlezing 1:    Lied 641 : 1,4
Na Schriftlezing 2:    Lied 641 : 2
Na preek:    Psalm 43 : 3,4
Gedachtenis:    Lied 730 : 1A,2C,3A
Cantorij:    Sanctus
Slotlied:    Lied 904 : 1,5
Buiten:    Lied 753 : 1,2,3,6
 

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen