zondag 27 oktober 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 27 oktober 2019
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 27 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    19e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. J. Quist uit Scheveningen
Ouderlingen:    Joop Schrier, Wim Goudriaan
Diakenen:    Ria Kamp, Joke van der Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Dorcas
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst

Orde van Dienst
Aanvangslied:    Lied 906 : 2,8
Zingen:    Psalm 25a : 1,2
Zingen:     Lichtlied vs 1,2,4
Wetslezing
Zingen:    Psalm 19 : 5,6
Schriftlezing:    Psalm 84
Zingen:    Psalm 84 : 1,2
Preek (over Psalm 84:1-10)
Zingen:    Psalm 84 : 3,4,5
Zingen:    Hemelhoog 6
Zingen:    Lied 801 : 1,2,7

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen