zondag 22 september 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 22 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    14e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Marja v.d. Boomgaard, Peter Bins
Diakenen:    Eric Caspers, René Eshuis
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Emma Landlust    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: SCHiK
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst.

Orde van Dienst
THEMA: DE DODELIJKE GOD EN DE WEG TEN LEVEN
Preek over Exodus 4: 24-26

Schriftlezing 1:   Exodus 4: 18-26
Schriftlezing 2:   Hebreeën 10: 19-31

Aanvangslied:    Psalm 111 : 1,2
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 111 : 4,6
Lichtlied:    2,3,4
Verootmoediging:    Lied 836 : 1
Genadeverkondiging:    Lied 836 : 2
Wetlezing:    Lied 836 : 4,5
Schriftlezing 1:    Psalm 6 : 1,3,5
Schrlz 2:    Lied 195
Voor preek:    Psalm 97 : 2,5
Na preek:    Lied 907 : 1,2
Kinderen:    Lied 802 : 1,2,4,6
Slotlied:    Lied 908 : 2,6
 

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen