zondag 8 september 2019

Kerkdienst

Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 8 september - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    12e zondag na Trinitatis, Voortzet. Heilig Avondmaal / dankzegging
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins, Wim Goudriaan
Diakenen:    Liesbeth Keijnemans, Jan Peter Leenman
Organist:    Jaap van der Giessen
Koster:    Gerrit Koster    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    ZWO: Ethiopië
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze avonddienst

Orde van Dienst
THEMA: OP ADELAARSVLEUGELS GEDRAGEN
Overdenking over Exodus 19: 4
Viering Maaltijd van Christus onze Heer
Schriftlezing: Exodus 19: 1 - 6

Aanvangslied:    Psalm 91 : 1,2
Na Gods gelofte&groet:    Psalm 17 : 2,3
Voorbereiding:    Lied 377 : 1,2,4,5,6
Viering:    Lied 886
Voor preek:    Psalm 68 : 7
Na preek:    Lied 868 : 2,5
Slotlied:    Lied 903 : 2
 

terug