zondag 23 april 2023

Ochtenddienst (afscheid cantor-organist)

Datum: 
 zondag 23 april 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 23 april 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Afscheid Cantor/Organist
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: ​​Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Hans de Bruin
Koster: Ronald de Jong
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen Kindernevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VOOR DE KOORLEIDER
Preek over Psalm 84: 1,2

Aanvangslied: Psalm 33 : 1,2
Na Gods gelofte & groet: Psalm 33: 7,8
Gebod
Cantorij: Kyrië (R. de Jong)
Gebed
Cantorij: God be in my head (G.D. Mason)
Schriftlezing 1: 1 Kronieken 25: 1-2 + 6-8
Zingen met Cantorij: Lied 840: 1c,2c,3a
Schriftlezing 2: Psalm 84
Zingen voor preek: Psalm 84: 1,4
Zingen met Cantorij: Lied 968: 1a, 2c, 3a ,4c, 5a 
Persoonlijk woord
Cantorij: Ave Verum (Gounod)
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Psalm 98

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen