zondag 28 mei 2023

'Aan tafel!' dienst

Datum: 
 zondag 28 mei 2023
Tijdstip: 
 09:45
Locatie: 
 Oude Kerk

Kerkdienst - zondag 28 mei 2023 - 9:45 uur
Bijzonderheden:     Aan tafel! dienst
Kerkelijk jaar:     Pinksteren
Liturgische kleur:     Rood
Voorganger:     ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Eric Caspers, Toos Hagers
Organist:    Jaap van der Giessen
Muzikale medewerking:    Combo Oude Kerk +             zanggroep gemeenteleden
Koster:    Emma Landlust
1e Collecte:     Kerk in Actie voor Egypte
2e Collecte:     Eredienst
3e Collecte:     Wijkwerk
Bussen bij de uitgang:     Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten:     Kleinsten kunnen tijdens de         preek naar De Herberg
Live luisteren / kijken:     Live mee te luisteren via de         kerkomroep, en via de         livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: BEWEGING! God belooft zijn Geest

Liederen voor de dienst:
1    Lied 672: 1,5,7
2    Hemelhoog 237
3    Hemelhoog 223

Aanvangslied:    Psalm 87 : 1,2
Gods gelofte & groet
Zingen:    Psalm 87 : 3,4
Lofprijzing, Gebed
Zingen:    Lied 51b
Schriftlezing 1:     Joël 3
Zingen:     Lied 678 : 1a, 2z, 3a, 4z, 5m, 6v, 7a, 8z, 9a
Kindermoment met windmolentjes
Schriftlezing 2:     Handelingen 2 : 1 - 13
Zingen:    Lied 695 : 1z, 1a, 2z, 3a, 4z, 5a
Uitleg Pinksterschikking
Schriftlezing 3:     Handelingen 2 : 14 - 28
Luisterlied combo:    Hemelhoog 232
Preek (met jongerenmoment)
Zingen:    Hemelhoog 228
Afkondiging overlijden
Zingen:    Lied 91a : 1
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied:    Lied 675

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen