Aanmeldingsformulier Torenbeklimming 
Altijd al de toren eens willen beklimmen? In 2017 is de toren van de Oude Kerk volledig gerestaureerd. Vanaf die tijd was het regelmatig mogelijk de toren te beklimmen. De corona crisis bracht een einde aan de mogelijkheid tot beklimmen. Maar nu is het weer mogelijk!

Heeft u/jij interesse dan kunt u dit kenbaar maken via het aanmeldformulier. Bij voldoende belangstelling prikken we een datum (in principe zaterdag).
Let op aanmelden voor de torenbeklimmingen op vaste dagen (indien vermeld in de aanmeldlijst) is geen garantie tot deelname want er is een maximum aantal deelnemers per beklimming. Vooraf aanmelden is mogelijk tot ongeveer een week van te voren.

Open Monumentendag zaterdag 9 september 2023  waren er weer beklimmingen waarbij het uurwerk dat in de jaren 50 van de vroige eeuw in de kerk in geplaatst is (nu niet meer in gebruik) voor het eerst in in eer herstelde toestand te bezichtigen was. Eerstvolgende beklimming is nog niet gepland.

Voor het beklimmen van de toren wordt een financiële bijdrage gevraagd van 5 euro. 
Voor groepen van ±10 personen of meer die zich willen aanmelden kunnen we een datum op maat afspreken. In dat geval kunnen we ook voorafgaande aan de beklimmingen koffie aanbieden met een toelichting met beamer-presentatie over de restauratie van 2017 en ook een rondleiding over de kerkzolder meenemen tijdens de beklimming. Voor dergelijke groepsbezichtingen vragen wij een financiële bijdrage nader overeen te komen.

Let op: de toren van de Oude Kerk heeft steile ladders, een goede conditie en goed schoeisel is vereist en het beklimmen is geheel op eigen risico. Minimum leeftijd voor deelname aan torenbeklimming is 10 jaar, waarbij kinderen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar alleen onder begeleiding van één volwassen begeleider per kind.
Mensen met hoogtevrees laten wij niet toe de toren te beklimmen.

Hoewel deelnemers voor het 'op eigen risico' moeten tekenen houdt de organisatie zich het recht deelname te weigeren indien beklimmen onverantwoord wordt geacht.  
 

Uw voor- en achternaam *   
Wat is uw e-mailadres? *   
Wanneer wilt u de toren beklimmen? *   
Met hoeveel personen wilt u de toren beklimmen? *   
Ruimte voor vragen of opmerkingen  
 

Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen