zondag 13 november 2022

Aan tafel! Themadienst

Datum: 
 zondag 13 november 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 13 november 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Aan tafel!
Dienst met Oude Kerk Combo

Kerkelijk jaar: 23e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans,
Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Ria Kamp
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie voor Golfstaten
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: JOUW PLAATS AAN TAFEL
Preek over Lukas 14:10

Aanvangslied: Psalm 111 : 1,2,3
Gods gelofte & groet
Zingen: Hemelhoog 402
Gebed
Liederen met de kinderen, met instrumenten:
 - Zingen: Lied 218
 - Zingen: Lied 227
 - Zingen: Hemelhoog 552
Schriftlezing 1: Lukas 14 : 1-6
Zingen: Lied 103e
Schriftlezing 2: Lukas 14 : 7 - 14
Voor preek: Lied 990 : 1,4,5,6
Na preek: Hemelhoog 517
Na afkondiging overlijden: Lied 891 : 1
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Hemelhoog 408

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:



Privacyverklaringen