zondag 2 juli 2023

Aan tafel! Dienst - Slotdienst

Datum: 
 zondag 2 juli 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 2 juli 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Aan tafel! dienst – Slotdienst
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie voor Indonesië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: De kleinsten kunnen tijdens de  preek naar De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VEEL HALEN, NIKS BETALEN
Overdenking over Jesaja 55:1,2 en Johannes 6:35

Aanvangslied: Psalm 65: 1,2
Zingen: Psalm 65: 5,6
Zingen: Lied 145a                 
Gebed
Zingen: Hemelhoog 617a (combo)
Lied met de kinderen: Je kunt het niet kopen met je geld (combo)
Schriftlezing 1: Jesaja 55
Zingen: Lied 382 : 1
Schriftlezing 2: Johannes 6: 35
Voor preek: Hemelhoog 525
Luisterlied: Samen eten wij (van Sela) (combo)
Afscheid Pieter Vos
Zingen: Lied 416 : 1
Afkondiging overlijden
Zingen: Psalm 42 : 7
Slotlied: Lied 687 : 3 en Lied 704 : 1

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:



Privacyverklaringen