maandag 25 december 2023

Kerstochtenddienst (samenzang vanaf 9.45 uur)

Datum: 
 maandag 25 december 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk


Ochtenddienst - maandag 25 december 2023 - 9:45 uur
Bijzonderheden: Kerstochtend
Kerkelijk jaar: Kerstdag
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. A. Sterrenburg uit Voorburg
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie voor kinderen in de knel
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Kleinsten tijdens preek naar De Herberg
Nevendiensten: Geen
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Zingen: Lied 477: 1, 4 en 5
Hemelhoog 126
478 : 1 en 4 
Intochtslied: Psalm 98 : 1, 2 
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 98: 3
Moment met de kinderen (Door leiding kinderdienst). 
Adventsproject heeft als thema gehad: ‘Een nieuw begin’
Aansporing 1: Johannes 4:7 – 12
Zingen: Lied 475 : 1
Toelichting op Liturgische bloemschikking
Gebed bij het openen van de Bijbel
Lezing uit de Profeten: Jesaja 52: 7-10
Zingen: Lied 441: 2
Evangelielezing: Lucas 2: 1-7
Zingen: Lied 503 1, 2 en 4   
Evangelielezing: Johannes 1: 1-5 en 14-18
Zingen: Lied 488 (1a, 2v, 3a, 4m, 5a)
Verkondiging
Zingen: Lied 482
Inzameling der gaven
Slotlied: Ere zij God

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen