zondag 25 december 2022

1e Kerstdag kerkdienst (9:45 samenzang)

Datum: 
 zondag 25 december 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 25 december 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Samenzang vanaf 9.45 uur
Kerkelijk jaar: Kerstdag
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
Muzikale medewerking: Cantorij Oude Kerk
Wim Wiarda (trompet)
1e Collecte: KiA: Kinderen in de knel
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: KOMT LATEN WIJ AANBIDDEN
Preek over Matteüs 2:11

Zingen voor de dienst (vanaf 9:45 uur)
 - 1.Lied 506    Wij trekken in een lange stoet
 - 2 Hemelhoog 129    Er is een kindeke geboren
 - 3 Hemelhoog 134    Gloria
Aanvangslied: Lied 478: 1,3
Zingen: Hemelhoog 126
Na kindermoment: Komt in onze nacht
Zingen met de cantorij: Lied 471: 1a,2c,3a
Gebed
Zingen met de cantorij: Lied 476: 1c,2a,3c,4a
Schriftlezing: Matteüs 2: 1-11
Uitleg bloemschikking
Voor preek: Lied 477: 3,4,5
Na preek: Lied 475
Cantorij: Das Wort ward Fleisch (C.C. Dedekind)
Gebeden
Slotlied: Lied 474: 1,4,5,6
Na zegen: Ere zij God

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen