zo 14 jan 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst

Ochtenddienst - zondag 14 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Tweede zondag van Epifanie
Liturgische kleur:     Groen

Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Jan-Kees Vos
                       Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:              Anneke Kroeders
                       Joke v.d. Kruk

Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Kobus Laban

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst 
                       en YouthHour in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
Thema: JEZUS OP EEN BRUILOFT, VEELBETEKENEND
Preek over Johannes 2: 1 - 11
 
Aanvangslied:          Psalm 100 : 1,2
Na votum en groet:     Psalm 100 : 3,4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Gebod:                 Psalm   89 : 7
Lichtlied:             2,3,4
Schriftlezing 1:       Johannes 2: 1 - 11
Schriftlezing 2:       Openbaring 19: 6 - 8
Na preek:              Lied 547 : 5,7
Kindermoment:          Bundel 34
Slotzang:              Lied 968 : 1,5

terug