zo 17 dec 2017  om 10:00 uur - Oude Kerk
Voorganger: ds. L. den Breejen - Delft
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Informatie rondom de eredienst
Ochtenddienst - zondag 17 december - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Derde zondag van Advent
Liturgische kleur:     Paars

Voorganger:            ds. L. den Breejen uit Delft
Ouderlingen:           Monique Burger
                       Jan-Kees Vos
Diakenen:              René Eshuis
                       Anneke Kroeders
Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Peter Teeuw

1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:  Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk

Kinderoppas:           De kinderoppas is in
                       Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst
                       in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 
Orde van Dienst
Thema: ‘Gaudete!’
 
Inleidend orgelspel
Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied:          Ps. 85:1, 3 en 4
Bemoediging en Groet
Aanvangstekst:         Filippenzen 4,4-5
Kindermoment
Zingen:                Lichtlied 1,2,3
Kinderen verlaten de kerk
Gebed van verootmoediging
Zingen:                Ps. 86:2
Zingen:                Ps. 86:4
Gebed
Apostellezing:         1 Tessalonicenzen 5,12-24
Zingen:                Gez. 439:1 en 2
Evangelielezing:       Johannes 3,22-30
Zingen:                Gez. 439:3 en 4
Verkondiging
Zingen:                Gez. 433 1a,2v,3a,4m,5a
Dankgebed
Inzameling der gaven
Slotzang:              Gez. 435:1, 2 en 3

terug