Wie is wie? Wie is wie?

Samenstelling van de kerkenraad
 

ds. Kees (C.H.) Wesdorp
Wijkpredikant
tel. 079 3163454
Voorzitter Wijkkerkenraad
Jan Peter (J.P.) Leenman
Diaken
tel. 079 3317422
Scriba Wijkkerkenraad


 
Peter (P.J.) Bins
Pastoraal ouderling


 Marja (M.W.) van den Boomgaard-Roos
Pastoraal ouderling

Monique (M) Burger-Oosterom
Pastoraal ouderling en
waarnemend jeugdouderlingWim (W.) Goudriaan
Pastoraal ouderling
Jan-Kees Vos
Pastoraal ouderling

Joke (J.H.) van der Kruk-Krop
Diaken
Voorzitter WijkdiaconieMarianne (M.C.) Hermans-Zandbergen
Diaken
Penningmeester Wijkdiaconie
René Eshuis
Diaken
Auto-ophaaldienst
Contactpersoon ZWO
Ria (M.A.) Kamp-Sterrenburg
Diaken
 
Anneke Kroeders
Diaken


 


Taco (T.) Duijf
Ouderling-kerkrentmeester
Fred  (A.J.) Jansen
Ouderling-kerkrentmeester
Penningmeester
Joop (J.C.) Schrier 
Ouderling-kerkrentmeester 
Roel (R.C.) Wildemans
Ouderling-kerkrentmeester
tel. 06-54245912
Voorzitter Wijkraad
van Kerkrentmeesters

terug