Terugblik Gezinsdienst 16 september 2018 Terugblik Gezinsdienst 16 september 2018
Deze dienst was de startdienst van het nieuwe seizoen. 
Het thema van de dienst: 'Een goed gesprek' 

Tijdens de dienst hebben we iets bijzonders gedaan, een Kahoot. 
Dit is een quiz waarbij iedereen mag meedoen via z'n mobiele telefoon. 
De resultaten konden we live volgen via de beamer. 

Erg leuk om te zien hoe jong en oud enthousiast meedeed!

Wat ook bijzonder was: er werd een filmje getoond waarin gemeenteleden in gesprek gingen over de vraag 'wie is Jezus voor jou?'
Verrassend was om te merken dat geloofstwijfel iets is voor alle generaties. 
Vaak leeft het beeld bij jongeren dat de oudere gemeenteleden een rotsvast geloof hebben, en alles kunnen overzien. 

Uit dit gesprek bleek echter dat het soms best wel lastig is om te geloven als je ouder wordt en meer dingen te weten komt over de geschiedenis van de kerk en ontwikkelingen in de wereld. 

In de preek ging Kees Wesdorp in op de onderwerpen die aan bod kwamen. Kern van de boodschap: als wij in Jezus geloven weten we niet altijd alles zeker, maar weten we ook dat het niet van onszelf afhangt. Hij stierf voor ons, en Hij vraagt van ons geen tegenprestatie, zoals in veel andere religies. Jezus vraagt ons alleen: 'Geloof je dat ik voor jou gestorven en weer opgestaan ben?'

Ook dit seizoen spreken we elkaar weer in allerlei kringen en op de catechese. We wensen elkaar een 'goed gesprek' toe. 
terug