PIETSIE VERTRAGING PIETSIE VERTRAGING
Door een geval van ziekte van een belangrijke uitvoerder is er toch nog enige vertraging opgetreden. Er moest een vervanger worden gezocht. Het vooruitzicht is nu dat het werk af komt in de week van 2-8 juli en dat de steigers de week daarna (9-15 juli) helemaal worden afgebroken.
terug