ma 25 september 2017

Leerhuis - Schepping en evolutie

Locatie: 
 Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Tijdstip: 
 20:00

De Leerhuisavonden van het activiteitenseizoen 2017-2018 zijn op de laatste maandag van de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart en april. Op deze avonden wordt verdieping gegeven van wat we in de Bijbel lezen, parallel aan de Bijbelboeken die op de Bijbelleeskring gelezen worden.

1. Schepping en evolutie (ma 25-09-2017):
Het boek Genesis gaat over de wording van de aarde en de wording van het volk van God. De eerste hoofdstukken van Genesis vertellen over het maken van de aarde in enkele dagen. De wetenschap heeft een lange geleidelijke ontwikkeling van de soorten ontdekt. Scheppingsgeloof en evolutie-overtuiging stonden tot op de dag van vandaag tegenover elkaar. Sluiten die elkaar uit? Volgens professor Gijsbert van den Brink, hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit, niet meer. Dat betoogt hij in zijn boek “En de aarde bracht voort”. Hoewel hij wordt tegengesproken, is het goed zijn argument na te gaan. Daarbij blijft het de hoofdvraag, wat het Woord van God in Genesis ons wil zeggen.

Inleider: ds. Kees Wesdorp.
Voor informatie en of vragen over het Leerhuis: tel. 079-3163454,

terug