di 25 dec 2018  om 9:45
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Kerstochtenddienst - dinsdag 25 december - 9.45 uur
Kerkelijk jaar:    Kerst
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Peter Bins, Marja vd Boomgaard
Diakenen:    René Eshuis, Ria Kamp
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Wim Wiarda, trompet, en Cantorij Oude Kerk
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Kinderen in de knel
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Kinderoppas is in Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Alle kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie. 

Orde van Dienst
THEMA: VREDE OP AARDE - Preek over Lukas 2: 14b
Lied 477 : 1,2,5:    Komt allen tezamen
Hemelhoog 126:    Een koning is geboren
Hemelhoog 129:    Er is een Kindeke geboren
Aanvangslied:    Ld 478: 1,2,4 Komt,verwondert u
Na Gods gelofte&groet:    Hhoog 159 : 1,2 Wijs mij de weg
Na gebed:    Lied 506 :  1,2  Wij trekken
Kindermoment:    Hhoog 156   Vrolijk Kerstfeest
Na lofprijzing:    Ld 476: 1a,2C,3a,4a Nu zijt wel..
Schriftlezing 1:    Lukas 2: 1 - 7
Zingen:    Lied 483 Stille nacht
Schriftlezing 2:    Lukas 2: 8 - 14
Zingen:    Lied 508  Klaarlichte nacht
Schriftlezing 3:    Lukas 15 - 20
Zingen:    Ld 479 : 1C,2a,3C,4a Een lied w..
Na preek:    Lied 496 Een ster ging op
Cantorij:    While Shepherds 1C,2C, 6allen
Lied met de kinderen:    Midden in de donk’re nacht
Na Gebeden, Inzameling gaven: Lied 503 Wij staan aan
Na zegen:    Ere zij God

terug