ma 24 dec 2018  om 22:30
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerstnachtdienst
Organist: Ronald de Jong

Kerstnachtdienst - maandag 24 december - 22.30 uur
Kerkelijk jaar:    Kerstavond
Liturgische kleur:    Wit
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Taco Duijf, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Joke van der Kruk, Anneke Kroeders
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Wim Wiarda, trompet
Koster:    Peter Teeuw / Martin Piller
1e Collecte:    Gevangenenzorg Nederland
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze avonddienst

Orde van Dienst
THEMA: WEES NIET BANG!
Preek over Lukas 2: 10
Lied 487:    Eer zij God in onze dagen
Lied 505:    In de nacht gekomen
Hemelhoog 124:    Donker de nacht
Aanvangslied:     Lied 477: 1,3,4 Komt allen teza..
Na Gods gelofte&groet:    Lied 474 : 1,2,3,4 Loof God ..
Na gebed:              Lied 483 Stille nacht
Schriftlezing 1:    Jesaja 9: 1 - 6
Zingen:    Lied 482 : 3 Godlof, een kind
Schriftlezing 2:    Lukas 2: 1 - 20
Zingen:    Lied 486 : 1,2 Midden in
Schriftlezing 3:    Openbaring 1: 12-17
Zingen:    Lied 518:  2,4 Gij zijt mijn parel
Na preek:    Lied 512 O Jezus hoe vertrouwd
Gebed, Inzameling gaven
Slotlied                Lied 481 : 1,3 Hoor, d’engelen
Na zegen:    Ere zij God

terug