zo 28 okt 2018  om 10:00
Voorganger: ds. J. van Walsum
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 28 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    22e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. J. van Walsum uit Alblasserdam    
Ouderlingen:    Monique Burger, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Joke van der Kruk, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Bas Vis    
1e Collecte:    Noodhulp voor Sulawesi
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Kerk in Actie tbv. Oekraïne
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kinder- nevendienst en Jonge Kerk in Wijkgebouw Dorpstr. 57. 

Orde van Dienst
THEMA: ‘Mens, erger je niet’
Welkom en mededelingen
Aanvangslied:    Liedboek 103 : 1
Bemoediging en Groet 
Zingen:    Psalm 103 : 3
Kindermoment:    Lichtlied, vers 1,2 en 4
Gebed van verootmoediging
Zingen:    Psalm 103e
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing:     Jona 4 
Zingen:    Psalm 145: 3   
Schriftlezing:     Lucas 15:25-32 
Voor preek:    Psalm 145 : 5
Na preek:    Psalm 103a : 1,2,4
Gebeden
Kindermoment:    Sadrach, Mesach en Abednego
Slotlied:    Psalm 103c: 1 en 5   
Zegen
 

terug