zo 21 okt 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 21 oktober - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:       21e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:           ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:          Marja van den Boomgaard
                      Taco Duijf
Diakenen:             Ria Kamp
                      Jan Peter Leenman
Organist/cantor:      Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij Oude Kerk
Koster:               Martijn Olivier
1e Collecte:          Dorcas
2e Collecte:          Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang: Wijkwerk
Bussen bij uitgang:   Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:          Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:        Kindernevendienst


Orde van Dienst
Aanvangslied:         Psalm 91 : 1,5
Na votum en groet:    Lied 210 : 1 cantorij, 2 allen,
                      3 cantorij, 4 allen
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Vermaning:            Psalm 86 : 4
Kindermoment 1:       Lichtlied : 2,3,4
Schriftlezingen:      Marcus 12 : 18-27
                      1 Korinthe 7 : 1-9
Na Schriftlezingen:   Lied 422 : 1 en 2 cantorij, 3 allen
Na Schriftlezing 2:   Lied 195
Voor preek:           Lied 489 : 3
Na preek:             Lied 793 : 1,2,3
Cantorij:             Lord of all Hopefulness
Kindermoment 2:       Hemelhoog 503 - God kent jou
Slotzang:             Psalm 73 : 10

terug