zo 14 okt 2018  om 18:30
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Evensong
Organist: Dirk Out uit Haarlem

Avonddienst - zondag 14  oktober - 19.30 uur
Kerkelijk jaar:         20e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:      Groen
Voorganger:             ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:            Joop Schrier
                        Fred Jansen
Diakenen:               Anneke Kroeders
Marianne Hermans 
Met medewerking van:    Projectkoor Oude Kerk
                        Ronald de Jong, dirigent
                        Dirk Out, organist
Koster:                 Hans de Bruin
Collecte in de dienst:  Kosten Evensong
Collecte bij uitgang:   Wijkwerk
Bussen bij uitgang:     Restauratie Oude Kerk
 
Orde van Dienst
Organ Prelude:          G.A. Homilius
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Hymn (all):             Psalm 49:1, 3 en 5
Gods gelofte en groet
Hymn (all & choir):     ‘To God, our never
failing strength’
Gebed
Anthem (choir):         Kyrie
Schriftlezing 1:        Psalm 49
Choir:                  Magnificat
Schriftlezing 2:        Marcus 10:17-31
Choir:                  Nunc dimittis
Overdenking:            ‘Waardevolle rijkdom tegenover
waardeloze rijkdom’
Hymn (all):             Psalm 62:4, 5, 6 en 7
Geloofsbelijdenis       (gesproken)
Anthem (choir):         ‘ How calmly the evening’
Gebeden                 (met gezamenlijk Onze Vader)
Inzameling van de gaven
Hymn (all & choir):     ‘Thou art the Way’
Zegen
Organ Postlude:         D. Sanderman

KLIK HIER voor de uitgebreide liturgie

 

terug