zo 14 okt 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 14 oktober - 10.00 uur

Kerkelijk jaar:         20e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:      Groen
Voorganger:             ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:            Wim Goudriaan
                        Monique Burger
Diakenen:               Jan Peter Leenman
Joke van der Kruk
Organist:               Ronald de Jong
Koster:                 Martijn Olivier
1e Collecte:            Steun voor gezinnen in Nepal
2e Collecte:            Instandhouding Eredienst
Collecte bij uitgang:   Wijkwerk
Bussen bij uitgang:     Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:            Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:          Vanmorgen is er KidsHour
in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Orde van Dienst
Aanvangslied:           Psalm 108 : 1,2
Na Gods gelofte:        Psalm 71 : 1,2,11,14
Na verootmoediging:     Lied 836 : 1
Na genadeverkondiging:  Lied 836 : 4
Na vermaning:           Lied 836 : 5
Schriftlezing 1:        Jozua 1 : 1-9
Na Schriftlezing 1:     Psalm 27 : 7
Schriftlezing 2:        1 Thess. 5:14-24
Na Schriftlezing 2:     Lied 195
Voor preek:             Lied 727 : 1a,2v,3m,4v,5m,6a
Na preek:               Lied 905 : 1, 4
Slotzang                Lied 904 : 3
 
 

terug