zo 26 aug 2018  om 10:00
Voorganger: ds. J. Quist
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 26 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    13e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. J. Quist uit Scheveningen
Ouderlingen:    Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen:    Jan Peter Leenman, Joke van der Kruk
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Peter Teeuw
1e Collecte:    Open Doors
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Vanmorgen is er Kindernevendienst in Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Orde van Dienst
Mededelingen
Zingen:    Lied 834 : 1,2,3
Votum en Groet
Zingen:    Psalm 108 : 1,2
Kindermoment:     Lichtlied :  1,2,4
Voor schriftlezing:    Psalm 119 : 14,64
Schriftlezing:     2 Korinthe 12: 01-10
Zingen:    Psalm 138 : 2,3,4
Preek
Zingen:    Lied 909 : 1,3
Kindermoment:     Hemelhoog 89 : 2,1
Slotzang:    Psalm 71 : 12,14
 

terug