zo 19 aug 2018  om 10:00
Voorganger: ds. R.H.M. de Jonge
Kerkdienst
Organist: Roel Wildemans

Ochtenddienst - zondag 19 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    12e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Ouderlingen:    Wim Goudriaan, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen:    Anneke Kroeders, Jan Peter Leenman
Organist:    Roel Wildemans
Koster:    Martin Piller    
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:    Tijdens de zomervakantie is
    er geen Kindernevendienst,
    alle kinderen kunnen
    tijdens de preek naar de
    consistorie.

Orde van Dienst
Mededelingen
Zingen:    Psalm 33 : 1
Votum en Groet
Zingen:    Psalm 33 : 2
Wetslezing
Zingen:    Psalm 101 : 1, 2 en 3
Schriftlezing:    Job 1: 1 – 10 en 1: 20 – 2:10
Voor preek:    Psalm 35 : 1 en 3
Preek
Na preek:    Lied 908 : 1, 2, 6 en 7
Slotzang:    Lied 899 : 1 en 4

terug