zo 12 aug 2018  om 10:00
Voorganger: kand. mw. S.G.H. Vroomans-van Hattem
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 12 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 11e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: kand. H.J. van Beek uit Leiden
Ouderlingen: Monique Burger, Roel Wildemans
Diakenen: Marianne Hermans, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martin Piller
1e Collecte: Zending (kinderen in Kameroen)
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is er geen Kindernevendienst, alle kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 34: 1, 2 en 3
Votum en Groet
Zingen: Lied 149: 1, 2 en 5
Gebed van verootmoediging en lezing der wet
Zingen: Lied 791: 1, 2, 3, 4 en 6
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing 1: Psalm 34: 1 – 11
Zingen: Lied 935: 1, 2 en 3
Schriftlezing 2: Marcus 7: 24 – 30
Zingen: Lied 647: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Lied 648: 1, 2 en 3
Gebeden
Collecte
Slotlied: Lied 550: 1, 2 en 3
Zending en Zegen

terug