zo 5 aug 2018  om 10:00
Voorganger: kand. H.J. van Beek
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 5 augustus - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 10e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: kand. H.J. van Beek uit Leiden
Ouderlingen: Fred Jansen, Taco Duijf
Diakenen: Marianne Hermans, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Kobus Laban
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten: Tijdens de zomervakantie is er geen Kindernevendienst, alle kinderen kunnen tijdens de preek naar de consistorie.

Orde van Dienst
Zingen: Lied 280: 1, 5, 6 en 7
Votum
Zingen: Lied: 305
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Lied: Psalm 65: 1
Genadeverkondiging: Efeze 2: 4-8
Zingen: Lied: Psalm 65: 2
Aanwijzing ten leven: Efeze 4: 25-5: 1
Zingen: Lied: Psalm 65: 6
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing 1: Prediker 2: 1-11
Zingen: Lied 797: 1, 6 en 8
Schriftlezing 2: Lucas 12: 13-21
Voor preek: Lied: Psalm 49: 1, 3 en 5
Na preek: Lied 718
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotzang: Lied 418: 1, 2 en 3
Zegen

terug