zo 29 apr 2018  om 10:00
Voorganger: ds. J.W. Leurgans
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 29 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        5e zondag van Pasen
Liturgische kleur:     Wit
Voorganger:            ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht
Ouderlingen:           Monique Burger
                       Frans Rijkaart
Diakenen:              Anneke Kroeders
                       Jan Peter Leenman
Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Jan-Willem Duijzer
1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:           De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst en Jonge Kerk in Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Zingen:                Lied 315: 1,2
Na votum en groet:     Lied 315: 3
Na kindermoment 1:     Lichtlied vs. 2, 3 en 4
Gebed van verootmoediging
Zingen:                Psalm 116: 1,2
Na genadeverkondiging: Psalm 116: 4
Na aanwijzing ten leven:     Psalm 116: 6,8
Gebed voorafgaand aan de schriftlezing
1e schriftlezing:      1 Korinthe 15: 1-11
Zingen:                Lied 630: 1,2
2e schriftlezing:      1 Korinthe 15: 12-19
Voor preek:            Lied 630: 3,4
Na preek:              Lied 623: 1,7
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Kindermoment 2: Zingen ‘hoger dan de blauwe luchten’
Slotlied: Lied 870: 1,3,7,8
Na wegzending en zegen: Lied 708: 1,6

terug