zo 22 apr 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Bevestigingsdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 22 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        4e zondag van Pasen
                       Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers, voorstel pastoraal medewerkers
Liturgische kleur:     Rood
Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Jan-Kees Vos
                       Wim Goudriaan
Diakenen:              Jan Peter Leenman
                       Joke van der Kruk
Organist:              Ronald de Jong
Muzikale medewerking:  Cantorij Oude Kerk
o.l.v. Ronald de Jong
Koster:                Hans de Bruin    
1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:           De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er KidsHour in Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Orde van Dienst
THEMA: MET LIEFDE DE HEER VOLGEN
Preek over Johannes 21 : 15-19
Schriftlezing 1:       Johannes 21: 15 - 25
 
Aanvangslied:          Psalm 66 : 1,3
Na votum:              Psalm 66 : 5,6,7
Na verootmoediging:    Psalm 149 : 2,3
Zingen voor preek:     Lied 643 : 5,6,7,8,9
Zingen na preek:       Lied 361: 1c,2c,3a,4c,5a,6c,7a
Na formulier:          Lied 965 : 1c,2c,3a
Bevestiging:           Lied 363
Cantorij:              Agnus Dei
Slotzang:              Lied 150a : 1,2,3,4

 

terug