zo 15 apr 2018  om 10:00
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 15 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        Derde zondag van Pasen
Liturgische kleur:     Wit
Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Christiaan Verschoor
                       Henny Hakkenberg
Diakenen:              Jan Peter Leenman
                       Anneke Kroeders
Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Hans de Bruin
1e Collecte:           Voedselbank
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:           De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst in Wijkgebouw Dorpsstraat 57


Orde van Dienst
THEMA: HET IS DE HEER
Preek over Johannes 21: 7
 
Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied:          Psalm 33 : 1,2
Na votum:              Psalm 33: 7,8
Zingen:                Lichtlied: 2,3,4
Apost. vermaning:      Lied 971 : 1,3
Schriftlezing:         Johannes 21: 1 - 14
Zingen na schriftlezing:     Lied 195
Zingen voor preek:     Lied 632
Preek
Zingen na preek:       Lied 903 : 3,4
Slotzang:              Psalm 150
 

terug