zo 8 apr 2018  om 10:00
Voorganger: ds. M. Treuren
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Ochtenddienst - zondag 8 april - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:        1e zondag na Pasen
Liturgische kleur:     Wit
 
Voorganger:            ds. M. Treuren uit Pijnacker
Ouderlingen:           Marja v.d. Boombaard
                       Jan-Kees Vos
Diakenen:              Marianne Hermans
                       Anneke Kroeders
 
Organist:              Ronald de Jong
Koster:                Peter Teeuw
 
1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
 
Kinderoppas:           De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         Vanmorgen is er Kindernevendienst en YouthHour in Wijkgebouw Dorpsstraat 57


Orde van Dienst
Welkom
Lied:                  Ps. 81, 1-2
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Lied:                  Ps. 81, 4-5
Kindermoment 1
Kyrie
Gloria:                Ld. 625
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezingen:       Psalm 124 uit "De Psalmen"  
                       Johannes 20 : 19-23 uit N.B.G.'51
Lied:                  Ld. 800, 1 t/m 3
Preek
Lied:                  Ps. 145, 1-2
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven
Kindermoment 2
Lied:                  'Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam'
Lied:                  Evang. Liedb. 79   'Vrede zij u'
Zegen
 

terug