zo 1 apr 2018  om 09:45
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Kerkdienst
Organist: Ronald de Jong

Gezinsdienst - zondag 1 april - 09.45 uur
Kerkelijk jaar:        Paaszondag
Liturgische kleur:     Wit
Voorganger:            ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:           Frans Rijkaart
                       Fred Jansen
Diakenen:              RenĂ© Eshuis
                       Anneke Kroeders
Organist:              Ronald de Jong
Muzikale medewerking:  Wim Wiarda, trompet
Koster:                Bart Burger
1e Collecte:           Diaconie
2e Collecte:           Instandhouding Eredienst
3e collecte:           JOP Jeugdwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:           De kinderoppas is in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Nevendiensten:         De kleinste kinderen kunnen
                       tijdens de preek naar de
                       consistorie.

Zingen voor de dienst:
1. Hemelhoog 206            Wees gegroet, eersteling
2. Lied 601                  Licht dat ons aanstoot
3. Hemelhoog 170            De Heer is waarlijk opgestaan
4. Lied 619                  Lof zij God


Orde van Dienst
THEMA: HIJ GELOOFT, IK GELOOF OOK
Preek over Johannes 20 : 8
 
Aanvangslied:          Psalm 118 : 1,3
Na votum:              Psalm 118 : 5,6,9
Aansteken paaskaars
Gebed
Zingen                 Lied 621: 1,2,3
Kindermoment           Hemelhoog 207
Apostolische vermaning:      Kolossenzen 3 : 1-4
Zingen:                Lied 623 : 1,2,3,7
Schriftlezing 1:       Jesaja 25 : 6 - 9
Zingen:                Hemelhoog 171
Schriftlezing 2:       Johannes 20 : 1 - 10
Zingen:                Lied 627
Schriftlezing 3:       Johannes 20 : 11- 18
Zingen:                Hemelhoog 182
Preek
Zingen:                Lied 624
Gebeden
Collecte
Kinderen terug:        Hemelhoog 299
Slotzang:              Lied 634
                       U zij de glorie

terug